یکشنبه , ۳ تیر ۱۴۰۳
معماری
خانه / ترجمه گواهی شغلی برای سفارت آلمان

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت آلمان

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت آلمان

ترجمه گواهی شغلی | ترجمه گواهی شغلی برای سفارت آلمان

گواهی اشتغال به کاری که برای سازمان‌های زیرمجموعه بهزیستی صادر می‌شود می‌بایست به مهر و تایید سازمان بهزیستی برسد.

برای صدور گواهی اشتغال به کار که برای موسسات خصوصی ارائه می‌شود می بایست آخرین روزنامه رسمی آن موسسه نیز ارائه گردد.

گواهی اشتغال که برای کارخانه ها صادر می شود ارائه روزنامه رسمی و تایید و مهر سازمان صنایع و همچنین مدرک مجوز فعالیت کارخانه از طرف سازمان صنایع نیز برای صدور آن الزامی است .

جهت صدورگواهی اشتغال برای آژانس های گردشگری و هواپیمایی ارائه آخرین روزنامه رسمی آژانس و همچنین مهر وتایید سازمان هواپیمایی کشور و یا وزارت ارشاد الزامی است.

گواهی سابقه شغلی  صادر شده برای داروخانه‌ها به تایید انجمن داروسازان و مجوز تاسیس داروخانه نیازمند است.
برای صدور گواهی اشتغال به کار برای درمانگاه ها و بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی تایید سازمان آموزش پزشکی یا یا اداره نظام پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی و یا شبکه بهداشت و درمان الزامی است.

گواهی صادر شده به جهت مطب های پزشکی و دندانپزشکی نیازمند تایید و مهر سازمان نظام پزشکی است.
برای صدور گواهی اشتغال به کار به جهت واحدهای صنفی جواز کسب و تایید اتحادیه صنف مربوطه الزامی است.
برای صدور گواهی اشتغال به کار برای استادان و کارمندان دانشگاه آزاد می بایست مورد تأیید دانشگاه و سازمان مرکزی دانشگاه گردد.

برای صدور گواهی کار برای استادان و کارمندان دانشگاه های دولتی تایید گزینش دانشگاه و امضاء و مهر دانشگاه الزامی است. سازمان یا اداره ای که گواهی اشتغال به کار را برای فردی صادر می کند می بایست حقیقی بودن آن ثابت شود اگر در گواهی اشتغال به کار شخصی سمت خاصی ذکر گردد می بایست اصل مدارک متن مربوطه را حاضر نماید.

اگر سمت شغلی فرد در ترجمه گواهی اشتغال به کار ذکر شود می بایست نسخه اصلی مدرک تحصیلی فرد نیز حاضر باشد اصل مدرک تحصیلی برای این است که ثابت شود تحصیلات و سمت شغلی فرد حقیقی است.

این مدارک می بایست نسخه اصلی آنها برای تایید ترجمه به محضر دادگستری برسد تا از صدور گواهی های اشتغال بکار غیر قانونی و جعلی جلوگیری شود.

گواهی اشتغال به کار یک مدرک مفید و موثر برای فرد محسوب می شود و حکمی رسمی و قانونی برای تایید اشتغال فرد است. اگر شخصی قصد دارد مهاجرت کند و از ایران خارج شود بسیار برای او سودمند خواهد بود که از مدارک ,اسناد ,سمت ها و کار های خود یک ترجمه رسمی و تایید شده تهیه کند تا به وسیله آن بتواند راحت تر در کشور آلمان شغل مناسبی را پیدا کند.

بخش ترجمه مدارک ویزاسازان
ترجمه فوری مدارک با نرخ عادی
تحویل ۳ روزه. ترجمه مدارک به زبان انگلیسی و اخذ تاییدیه های دادگستری و وزارت امور خارجه در صورت نیاز
تلفن های تماس: ۶۶۵۷۰۴۵۵ ۰۲۱ – ۶۶۵۷۰۴۵۴ ۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *