چهارشنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۸
معماری
خانه / ترجمه گواهی شغلی برای سفارت اتریش

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت اتریش

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت اتریش:

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت اتریش :

برای مشاغل دولتی حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی، گواهی اشتغال به کار (با تاریخ صدور کمتر از یک ماه و خطاب به سفارت در تهران)، روی سربرگ رسمی سازمان دارای مهر و امضا،  با ذکر نام متقاضی، اطلاعات تماس با کارفرما، مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و هدف از سفر از سازمان مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی نیاز است

برای افراد باز نشسته حکم بازنشستگی، سه فیش آخر حقوق باید ترجمه گردد.

برای  مشاغل غیردولتی گواهی اشتغال به کار (با تاریخ صدور کمتر از یک ماه و خطاب به سفارت در تهران)، روی سربرگ رسمی شرکت دارای مهر و امضا،  با ذکر نام متقاضی، اطلاعات تماس با کارفرما، مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و هدف از سفر از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوق، سابقه بیمه تامین اجتماعی باید ارائه گردد.

برای معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصل حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی یا گواهی اشتغال به کار با مشخصات فوق به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی ارائه شود.

برای پزشکان پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی و سه فیش آخر حقوق از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ارائه گردد.

کلیه مدارک باید به زبان آلمانی ترجمه شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!