سه شنبه , ۳۰ مهر ۱۳۹۸
معماری
خانه / ترجمه گواهی شغلی برای سفارت فرانسه

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت فرانسه

ترجمه گواهی شغلی برای سفارت فرانسه

ترجمه گواهی شغلی :

گواهی کار مدرکی است که شرکت ها و سازمان ها برای کارمندان خود صادر می کنند تا بدین وسیله حضور و سمت کارمندان خود را در آن شرکت یا سازمان تصدیق کنند. مدرکی است که شانس بالایی برای گرفتن ویزا دارد.

اصل و ترجمه مدارک شغلی الزامی می باشد.

  • پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی و سه فیش آخر حقوق از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی (معتبر برای سال جاری)
  • وکلا: پروانه وکالت مشاغل
  • دولتی: حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی، یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر (با تاریخ صدور کمتر از یک ماه) و سه فیش آخر حقوق
  • بازنشسته­‌ها: حکم بازنشستگی، آخرین فیش حقوق
  • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر از شرکت مربوطه (با تاریخ صدور کمتر از یک ماه) به همراه سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
  • در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات /آگهی تاسیس / کارت مباشرت (در صورت ارائه کارت مباشرت، ارائه جواز کسب اصلی الزامی است.)
  • معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر (با تاریخ صدور کمتر از یک ماه) به همراه سه فیش آخر حقوق نیاز است.

کلیه مدارک نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند.

error: Content is protected !!